Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Monthly Archives: Wrzesień 2014

Cold and Mountain Region Hydrological Systems Under Climate Change: Towards Improved Projections

mountain-regions-hydrological-systems

25 artykułów prezentuje rezultaty najnowszych badań – zarówno eksperymentalnych jak i wyników modeli komputerowych: zlewni, pokrywy śnieżnej, wiecznej zmarzliny, lodowców i ekosystemów regionów zimnych, zlokalizowanych w różnych warunkach fizjograficznych i klimatycznych. Prezentowane są obszary od tundry syberyjskiej po Andy.

Read More
Bear