Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Monthly Archives: Październik 2014

Biblioteka: Impact of Global Changes on Mountains: Responses and Adaptation

impact-mountain1

Obszary górskie pokrywają prawie 24 procent całkowitej powierzchni lądowej I są domem dla ponad 12 procent populacji ludzi. Ekosystemy górskie odgrywają krytyczną rolę w podtrzymywaniu życia człowieka zarówno na wyżynach jak i na nizinach.   W ostatnich latach wykorzystanie zasobów w obszarach wysokogórskich zmieniło się głównie w odpowiedzi na globalizację gospodarki oraz wzrost światowej populacji. […]

Read More
Bear