Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

III Zjazd Karpacki w 2017 roku

III Zjazd Karpacki odbędzie się w sierpniu 2017 w Istebnej. Tradycyjnie rozpocznie się mszą świętą i symbolicznym poświeceniem kierdla owiec. Podczas pierwszego zjazdu karpackiego Andrzej Skupień prezes Związku Podhalan mówił tak: – Mając na uwadze wielkie bogactwo kultury i bioróżnorodności Karpat, możliwości i szanse, jakie wynikają z Konwencji Karpackiej, a także wsparcie rozwoju terenów górskich, chcemy ukazać wspólne dziedzictwo wołoskie.

Organizatorzy zapraszając do współpracy przy organizacji tego wydarzenia  publikują Zawołanie Karpackie.

ZAWOŁANIE KARPACKIE

 

 

My, ludzie Karpat, zebrani na II Zjeździe w Sanoku, pomni tradycji naszych Ojców i dziedzictwa ciągle żywej kultury wołoskiej – pasterskiej – godnie pokazanej na I Zjeździe w Ludźmierzu w 2015 roku,

 

Mając na względzie znaczenie natury i kulturowego bogactwa Karpat,

Świadomi odpowiedzialności za przyszłość tych górskich ziem,

Wierni Bogu, Ojczyźnie i Ojcowiźnie,

Pamiętający słowa św. Jana Pawła II, że „Człowiekowi potrzebne jest piękno krajobrazu górskiego” (1979 r.-Nowy Targ)

 

Dziś głośno apelujemy i mówimy:

 

Karpaty są naturalnym, unikalnym skarbem o wyjątkowo pięknej i wartościowej przyrodzie, ostoją różnorodności biologicznej i bogatej różnorodności kulturowej. Karpaty stanowią istotne środowisko przyrodnicze, gospodarcze, kulturowe i rekreacyjne. To żywe, bijące źródłami natury i kultury Serce Europy. To miejsce życia wielu narodów, ludzi zalubionych w tradycji, pięknie gór, ślebodnych, godnych i wiernych.

 

Jesteśmy dumni, że tutaj żyjemy, że tu jest nasze miejsce w łańcuchu Karpat, które nas wszystkich łączy, tu czujemy swoją moc, wolność, tradycję, piękno przyrody i z serdecznością przyjmujemy przybywających gości. Trzeba nam zadbać o piękno przyrody i krajobrazu. To zadanie dla władz rządowych, samorządowych, instytucji naukowych, stowarzyszeń, każdego z nas.

 

Ważne i szczególne miejsce mają w tej służbie dla gór pasterze – bacowie – współcześni strażnicy bioróżnorodności Karpat. Za tą ich służbę, oddanie należy się podziękowanie i stosowne wsparcie, by góry żyły, by owce były krajobrazem i poezją Karpat.

 

Karpaty to Nasz Dom, nasz środek świata – zalubieni w tym pięknie przyrody i kultury wołamy w tym miejscu – dziś w Sanoku – o zrównoważony rozwój, o uszanowanie pasterstwa, o szeroką współpracę różnych narodów i środowisk politycznych, samorządowych, kulturalnych, przewodnickich, gospodarczych – na rzecz utrzymania piękna przyrody, krajobrazu, tożsamości i różnorodności kulturowej.

 

Za wstawiennictwem Ludźmierskiej Gaździny i Św. Jana Pawła II – patrona Karpat – pytomy Nowyzsego Gazdę o Błogosławieństwo dla naszych karpackich dziedzin i rodzin, by to dziedzictwo i Nase zywobycie, służyło przyszłym pokoleniom w pokoju i wolności. Trzeba nam się spotykać, by umacniać zaufanie. Przekazujemy laskę wołoską Góralom Śląskim, by III Zjazd Karpacki u Nich świętować w 2017 roku.

 

Zawitojcie – W Górę Serca – Sursum Corda !

 

SZCZĘŚĆ BOŻE KARPATOM!

Więcej na stronie: http://www.redykkarpacki.pl/index.php?menu=aktualnosci&show=424&wpis=Ruszy%C5%82y%20przygotowania%20do%20III%20Zjazdu%20Karpackiego!&j=POL

Bear