Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Biblioteka: Impact of Global Changes on Mountains: Responses and Adaptation

impact-mountain1Obszary górskie pokrywają prawie 24 procent całkowitej powierzchni lądowej I są domem dla ponad 12 procent populacji ludzi. Ekosystemy górskie odgrywają krytyczną rolę w podtrzymywaniu życia człowieka zarówno na wyżynach jak i na nizinach.

 

W ostatnich latach wykorzystanie zasobów w obszarach wysokogórskich zmieniło się głównie w odpowiedzi na globalizację gospodarki oraz wzrost światowej populacji. W rezultacie, regiony górskie są poddawane gwałtownym zmianom środowiskowym, eksploatacji, i wyczerpywaniu się zasobów naturalnych co prowadzi do zaburzenia równowagi ekologicznej i utraty stabilności ekonomicznej. Ponadto zmieniające się warunki klimatyczne zwiększają stres jakiemu poddawane są ekosystemy górskie głównie poprzez zwiększenie średnich temperatur i szybsze topnienie lodowców i śniegu. Zmienione sumy opadów także nie pozostają bez znaczenia.

 

Książka opisuje te krytyczne problemy i analizuje sposoby w jaki można przerwać spiralę degradacji zasobów, rolniczej biedy oraz braku bezpieczeństwa żywnościowego i niepewności schronienia. Dyskutowane są nowe i zintegrowane podejścia służące identyfikowaniu praktyk zrównoważonego rozwoju, w tym polepszania systemu wiedzy, wzmacniania instytucji oraz umacniania elastyczności systemu człowiek natura.

 

Książka o objętości 528 stron została wydana nakładem wydawnictwa CRC Press

Bear