Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Biblioteka: Sustainable Mountain Development: Getting the Facts Right

sustainable-developmentAutor zabiera nas w epicką podróż w poszukiwaniu wartości jaką stanowią obszary górskie na świecie wraz z ich bioróżnorodnością i barwną różnorodnością społeczności je zamieszkujących, dla ochrony środowiska. Książka opisuje bardzo rozległe badania terenowe, wyzwania współczesnej nauki oraz długoterminowe naciski polityczne.

 

Podróż rozpoczyna się w latach sześćdziesiątych gdy troska o los środowiska oraz potrzeba udzielania pomocy krajom rozwijającym się były w powijakach. Wtedy właśnie obszary górskie, które zajmują ponad 1/5 Ziemi oraz są domem dla 1/10 populacji ludzkiej były praktycznie ignorowane. Jednak w 1970 roku naukowcy podnieśli alarm dotyczący katastrofalnych konsekwencji jakie mogły płynąć z całkowitego wylesienia Himalajów.

 

Autor przybliża historię zmiany paradygmatu. To wymagało wielu lat prac terenowych od szczytów do domów mieszkańców gór. W prace włączyli się najwięksi przywódcy. Autor opisuje także przeszkody polityczne jakie trzeba było pokonać aby dodać problematykę górską do agendy Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro czy włączyć „rozdział górski” do AGENDA 21.

 

Ostatnia część książki ukazuje obecne wyzwania dla środowiska górskiego. Jednym z najważniejszych jest zmiana klimatu. Kolejnym budowa zbiorników retencyjnych w Pamirze. Jednakże autor prezentuje kontrowersyjną tezę jakoby skutki procesów obecnie kształtujących obszary górskie były prezentowane w debacie publicznej nie jako fakty a jako melodramat. 

 

Książka jest zilustrowana 130 kolorowymi fotografiami.

Bear