Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Bryndza kozia

bryndza zywiecka, oscypekNajczęściej wytwarzana w Beskidzie Niskim i na Żywiecczyźnie.

Metoda produkcji bryndzy koziej nie uległa zmianom i kultywowana jest zgodnie z wielowiekowymi tradycjami.

Surowcem jest bundz kozi wytworzony z mleka koziego od kóz rasy karpackiej dobrze przystosowanych do surowych warunków klimatycznych. Charakterystyczny bogaty smak mleka i jego przetworów wynika z ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk, na których gospodaruje się metodami ekologicznymi. Latem kozy pasą się swobodnie na dużych przestrzeniach łąk o bogatym w zioła i inne gatunki traw poroście, ze stałym dostępem do wodopoju i miejsc ocienionych. Zimą kozy żywione są sianem, które jest bogate w zioła i inne gatunki traw charakterystyczne dla Beskidów. Kozy doi się w pomieszczeniach przewiewnych suchych lub pod gołym niebem.

Do pozyskania skrzepu (klagania) używany jest enzym podpuszczki stosowanej obecnie w mleczarstwie. Natomiast dawniej podpuszczka pozyskiwana była z wysuszonych żołądków osesków cieląt lub jagniąt.

Bryndza kozia podobnie jak inne bryndze ma postać masy kremowej, jest gładka, barwy jasnej do średnio białej i pozwala się dobrze rozsmarowywać

W smaku lekko słona, ostra z charakterystycznym dla bryndzy posmakiem lekkiej goryczy i kozim zapachu.

Bear