Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Biblioteka: Mountain Risks: From Prediction to Management and Governance (Advances in Natural and Technological Hazards Research)

mountain-risks

  Książka ukazuje wielowątkowe podejście do dynamicznie rozwijającej się dziedziny zintegrowanych ocen ryzyka w obszarach górskich. Wszystkie główne aspekty od oceny zagrożeń i ryzyk po zarządzanie ryzykiem i szeroko pojęte zarządzanie terenem są ilustrowane za pomocą zróżnicowanych studiów przypadku.

Read More

Biblioteka: Towards Sustainable Livelihoods and Ecosystems in Mountain Regions (Environmental Science and Engineering)

towards-sustainable-livelihoods

Fragmenty wstępu: Zrównoważone gospodarowanie i ochrona ekosystemów to palące problemy o dalekosiężnych skutkach, szczególnie w obliczu wysokiego przyrostu naturalnego, spadku plonów oraz wyczerpywania się różnorodności biologicznej. Górskie regiony świata dotyka bieda, spadek bezpieczeństwa żywnościowego i niedożywienie. Ponadto gwałtowny rozrost populacji i bardzo wolne tempo rozwoju spowodowały wymuszone ubóstwo.

Read More

Biblioteka: Mountains: Environmental Issues, Global Perspectives

mountains-environmental-issues-global-persp

Zapierające dech w piersiach region górskie mają miliony lat historii, sięgającej do czasów najwcześniejszych platform kontynentalnych. Niniejsza książka ukazuje unikalną charakterystykę górskich warunków geologicznych, ekologicznych i biologicznych.

Read More

Biblioteka: Mountain Area Research and Management: Integrated Approaches

procd okładka

Przez stulecia użytkowanie rolnicze odcisnęło poważne piętno na krajobrazach wyżyn i gór, tworząc zarazem krajobrazy otwarte a jednocześnie o silnie zaznaczonym zróżnicowaniu struktury. Jednocześnie taki rodzaj użytkowania przyczynił się do zachowania bioróżnorodności i utrzymania w dobrej kondycji krajobrazu rolniczego. Niestety silnie zaznaczające się ostatnich czasach procesy koncentracji, zmniejszania intensywności użytkowania lub nawet opuszczania gruntów mają […]

Post Tagged with, ,
Read More

Biblioteka: Sustainable Mountain Development: Getting the Facts Right

sustainable-development

Autor zabiera nas w epicką podróż w poszukiwaniu wartości jaką stanowią obszary górskie na świecie wraz z ich bioróżnorodnością i barwną różnorodnością społeczności je zamieszkujących, dla ochrony środowiska. Książka opisuje bardzo rozległe badania terenowe, wyzwania współczesnej nauki oraz długoterminowe naciski polityczne.

Read More

Album fotograficzny Karpaty Wschodnie – Jacek Wnuk

karpaty-wschodnie-wnuk

Nakładem krośnieńskiego wydawnictwa Ruthenus ukazał się pod koniec ubiegłego roku album fotograficzny Jacka Wnuka pt. Karpaty Wschodnie. Autor wtapia się w codzienne życie społeczności zamieszkującej ten malowniczy region. Lecz oddajmy głos autorowi:

Read More

Biblioteka: Impact of Global Changes on Mountains: Responses and Adaptation

impact-mountain1

Obszary górskie pokrywają prawie 24 procent całkowitej powierzchni lądowej I są domem dla ponad 12 procent populacji ludzi. Ekosystemy górskie odgrywają krytyczną rolę w podtrzymywaniu życia człowieka zarówno na wyżynach jak i na nizinach.   W ostatnich latach wykorzystanie zasobów w obszarach wysokogórskich zmieniło się głównie w odpowiedzi na globalizację gospodarki oraz wzrost światowej populacji. […]

Read More

Cold and Mountain Region Hydrological Systems Under Climate Change: Towards Improved Projections

mountain-regions-hydrological-systems

25 artykułów prezentuje rezultaty najnowszych badań – zarówno eksperymentalnych jak i wyników modeli komputerowych: zlewni, pokrywy śnieżnej, wiecznej zmarzliny, lodowców i ekosystemów regionów zimnych, zlokalizowanych w różnych warunkach fizjograficznych i klimatycznych. Prezentowane są obszary od tundry syberyjskiej po Andy.

Read More
Bear