Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Encyklopedia pasterska: Baca

polana_jamy_a1Z wypasem owiec nieodłącznie wiążą się funkcje pasterskie. Baca to nikt inny jak – dziś byśmy powiedzieli – kierownik projektu. Baca kierował zorganizowanym wypasem owiec. Gazdowie powierzali swoje owce właśnie jemu i to on po zakończeniu wypasu rozliczał się z nimi a także rozdzielał pożytki z wypasu – zwykle w formie sera lub gotówki. 

Do obowiązków bazy należało także zawieranie umów z gazdami czyli właścicielami owiec oraz zatrudnianie i organizowanie pracy juhasów czyli pomocników. Wielu baców cieszyło się znacznym autorytetem i zwykle tak jest do dziś. Jest to funkcja, która pozostaje w centrum gospodarki pasterskiej. 

Baca odpowiadał za owce, gdy któraś padłą lub została pożarta przez wilki, baca wypłacał odszkodowanie właścicielowi. Przekazywał także pozostałe mięso i skórę. 

Baca, po przybyciu na halę rozpalał w bacówce ogień (watrę) i miał obowiązek stale go podsycać, tak aby nie zgasł przez wszystkie dni i noce wypasu. Baca był też właścicielem całego sprzętu niezbędnego do wyrobu serów. 

Bear