Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Encyklopedia pasterska: Bacówka

Bacówka Piorunowiec fot. Wikimedia CommonsBacówka, to zamieszkiwany okresowo – w czasie wypasu owiec – budynek pasterski. Czasem zwany szałasem lub kolibą. W czasie wypasu przebywa w nim Baca wraz ze swymi pomocnikami Juhasami.  Jest to nie tylko schronienia ale również miejsce produkcji serów i produktów z wełny.

 

W Tatrach i na Podtatrzu bacówkami nazywano jedynie budynki mieszkalne, natomiast budynki gospodarcze służące na przykład do przechowywania siana nazywano szopami. Natomiast pasterze krów mieszkają w wolarniach.

 

Teren wokół bacówek nazywamy szałasiskiem, nazwa ta stała się elementem wielu nazw geograficznych w Karpatach.

 

Bacówka zbudowana jest na czterech kamieniach umieszczonych w rogach budynku i nazywanych peckami. Ściany były zbudowane z bali łączonych na zrąb i uszczelnianych mchem. Dach – dwu lub cztero spadowy – kryty był dranicami (płaskimi kawałkami drewna odszczypywanymi z bali) lub gontem.

 

Bacówka ma zwykle dwa pomieszczenia. Robocze, w którym centralne miejsce zajmuje miejsce na ognisko oraz drąg do warzenia serów oraz pomieszczenie mieszkalne. W Gorcach niekiedy budynek mieszkalny łączy się z szopą wtedy nad obydwoma pomieszczeniami kładziono strop – na górze przechowywano np. siano.

Bear