Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Encyklopedia pasterska: Juhas i holajnik

juhas-holajnikWśród zawodów pasterskich największe chyba zamieszanie budzi brak świadomości czym się różnią od siebie baca, juhas i holajnik. Wszystkie te trzy zawody są wykonywane w gospodarstwie pasterskim jednak każdy z nich ma inny zakres odpowiedzialności i inne obowiązki powiedzieli byśmy w żargonie działu kadr.

 

Baca to tłumacząc na dzisiejsze standardy kierownik projektu. To on umawia się z gospodarzami, odbiera od nich owce i prowadzi je na hale oraz odpowiada za nie przez cały rok. Pracownikami bacy są juhasi, którzy, na co dzień doglądają owiec, doją je, prowadzą na pastwiska i do koszaru a także pomagają w wyrobie produktów serowarskich. Najbardziej doświadczeni Juhasi mogą zdawać egzaminy czeladnicze i dalej się kształcić w kierunku zawodu Bacy.

 

Holajnik to młodszy pomocnik juhasa. Należy pamiętać, że pasterze zaczynają bardzo młodo. Podczas stażu holajnicy uczą się dbania o owce doglądania ich i leczenia, a także produkcji serów owczych, przy wykorzystaniu narzędzi, jakie są na wyposażeniu bacówki. Zawody pasterskie zostały wprowadzone na listę Ministerstwa Pracy. A oto co Ministerstwo pisze w kwestii wymogów do wykonywania zawodu Juhasa:

 

Wykonywanie zawodu juhasa wymaga wiedzy, doświadczenia, a także umiejętności manualnych. Wymagana jest również dobra kondycja fizyczna, odporność na stres i trudne warunki pracy. Juhas jest odpowiedzialny za powierzone stado zwierząt. Specyfika zawodu wymaga umiejętności pracy w zespole, samodzielności, spostrzegawczości, podzielności uwagi i dokładności. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu jest dysfunkcja kończyn dolnych, wada wzroku nie podlegająca korekcji oraz skłonność do alergii wywoływanych przez czynniki występujące w środowisku pracy juhasa.”

 

Obecnie pracy w zawodzie juhasa jest na tyle dużo, że stała się ona jedną z najbardziej poszukiwanych specjalności na Podhalu.

Bear