Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Encyklopedia pasterska: Rasy owiec – Cakla

cakleTradycyjną rasą owiec hodowanych na terenie Karpat aż po Siedmiogród jest Cakla. Cakle podhalańskie charakteryzują się niezwykła odpornością na warunki atmosferyczne. Nie poddają się także chorobom. Mogą być hodowane na mleko, wełnę (około 4kg rocznie), mięso oraz skóry. Występują w odmianie białej i czarnej.

 

Wikipedia podaje:

„Cakle posiadają mieszaną okrywę wełnistą, odporną na trudne warunki meteorologiczne. Okrywa cakli składa się z włosów puchowych i rdzeniowych. Najczęściej owce tej rasy utożsamia się z polską owcą górską, należy jednak zwrócić uwagę że pierwotne cakle obecnie w Polsce prawie nie występują. Stało się tak, ponieważ przez wiele lat modyfikowano je przez krzyżowanie uszlachetniające z innymi rasami owiec.”

Fritz Haring: Hodowla owiec. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1980. ISBN 83-0900-265-3.

Bear