Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Encyklopedia pasterska: Trombita, trąbita, trembita

trabita1Trąbita to ludowy, prosty instrument dęty wydający niski dźwięk. Trąbity pasterskie są najczęściej proste, nieco zakrzywione na końcu i osiągają długość aż do 4 metrów. W Polsce odmiany trombit można spotkać do dziś w Beskidach i na Podhalu. Zwane są one po góralsku fajerami. Eugeniusz Janota ok. 1860 r. skomponował dwie melodie, grywane później na podhalańskich trombitach.

 

Nazwa trąbita lub trombita pochodzi z języka wołoskiego lub rumuńskiego. Służyła do porozumiewania się pomiędzy pasterzami na duże odległości np. z hali na halę, z gronia na groń i z hali do wioski a także do grania melodii. Sygnały trombit wykorzystywane były do przekazywania różnorakich informacji:
– aby mieszkańcy wiosek, którzy oddali swoje owce na wypas, wiedzieli, że wszystko jest w porządku,
– żeby mieszkańcy wiosek odebrali produkty owczarskie,
– żeby zawiadomić o niebezpieczeństwie (np. podczas burzy, baca wzywał trombitą swoje stada z hali w kierunku szałasu, żeby owce się nie rozproszyły).

 

Baca dźwiękiem trombity witał dzień. Juhasi wieczorem z tęsknoty za bliskimi w dolinie grali smętne pieśni, które niosły się aż do wsi.

Bear