Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Encyklopedia pasterska: Watra czyli ognisko

watra1Określenie Watra pochodzi z języka wołoskiego i oznacza ogień palony w formie trójnoga – stożka. Nazwa ta jest spotykana na całym obszarze Karpat. Jest to określenie ognia, który baca rozpala po dotarciu z owcami na halę i który nie może zgasnąć aż do zupełnego wypalenia się ostatniego dnia wypasu.

 

Czasem nad ogniem ustawia się specjalny trójnóg z darów lasu. Ta tradycja była kultywowana w miejscach gdzie wypasano na polanach a nie na halach (a wiec już ponad granicą lasu). Czasem rozpalenie dużej watry ma na celu przywołanie pamięci o ludziach, którzy odeszli, wspominanie dawnych czasów, obudzenie poczucia wspólnoty, przywołanie tradycji, zwołanie sąsiadów, a czasami po prostu wywołanie specyficznego nastroju. Częstym zwyczajem przy watrze był śpiew, opowieści i milczenie.

 

W bacówce ponad paleniskiem umieszczony był drąg nazywany jadwiga, na którym wieszano kociołek do warzenia żętycy.

Bear