Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Encyklopedia pasterska: Zabudowa szałasowa

Bacówki na Polanie Centyrz Fot. WikiMediaGospodarka pasterska zmieniała krajobraz gór. Po pierwsze ze względu na sam wypas. Wraz z owcami na halach pojawiały się obce gatunki roślinne. Miejsca te nie zarastały lasem a stopniowo poddawane były także erozji. Po drugie, budynki tworzyły niezwykły charakter krajobrazu. Miejsce na hali, w którym znajdowały się budynki gospodarcze i bacówki nazywamy szałasiskiem.

Choć obecnie bacówki buduje się i modernizuje z użyciem nowoczesnych materiałów, to układ szałasiska zwykle jest zachowany.

 

Szałasy budowano w różnym układzie:

 • Pojedynczo, jak na przykład na polanie Adamówka w Gorcach (zabudowa jednoszałasowa) 
  Bacówka na Polanie Adamówka w Gorcach fot. WikiMedia
 • W małych grupach jak na polanie Jaworzynka w Tatrach (zabudowa kupowa)
  Polana Jaworzynka fot. WikiMedia
 • W dużych skupieniach jak na przykład na Polanie Chochołowskiej w Tatrach (zabudowa przysiółkowa)
  Dolina Chochołowska fot. WikiMedia
 • W rzędach, jak na przykład na polanie Centyrz w Gorcach (zabudowa rzędowa)
  Bacówki na Polanie Centyrz Fot. WikiMedia
Bear