Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Film dokumentalny Redyk Karpacki – Zwiastun

W 2013 roku odbył się Redyk Karpacki, a następnie w ramach projektu Filmoteka Małopolska i przy udziale Uniwersytetu Człowieka powstał film dokumentalny. Film przedstawia nie tylko historię tego przedsięwzięcia ale i postawy, i przemyślenia uczestników redyku: bacy Piotra Kohuta i jego trzech pomocników. Bardzo mocno daje się odczuć powiązanie pomiędzy współczesnością a zanikającą tradycją wołoską.
Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna i całego filmu dokumentalnego:

Bear