Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Google Sheep View i bioróżnorodność

Rok 2015 był według chińskiego horoskopu rokiem owcy. Ten fakt zainspirował dwóch fotografów do rozpoczęcia projektu Google Sheep View. Projekt miał na celu uczczenie różnorodności odmian owiec hodowanych na całym świecie, a uchwyconych przez samochody Google Street View przy tworzeniu panoramicznych zdjęć projektu.

Efektem projektu jest galeria zdjęć w serwisie tumblr i choć wydawałoby się, że jest to jedynie ciekawostka, to jednocześnie projekt artystów zwraca uwagę na  bardzo palący problem utraty różnorodności biologicznej w rolnictwie. Szczególnie szkodliwe jest wymieranie tradycyjnych ras zwierząt i odmian roślin uprawianych lokalnie i zastępowanie ich odmianami „przemysłowymi”.

Zapraszamy do podziwiania efektów projektu.

Link: http://www.googlesheepview.com/

Post Tagged with,
Bear