Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Jakie wierzenia i obrzędy bacowskie są praktykowane na Żywiecczyźnie?

Żywiecczyzna to bardzo ciekawy obszar zarówno z punktu widzenia etnograficznego jak i przyrodniczego. Leży na pograniczu dwóch wielkich krain geograficznych a mianowicie Beskidów i Śląska. Ten fakt jak i bogata przeszłość regionu ukształtowała nieco inne zwyczaje pasterskie niż na pozostałym obszarze Karpat.

O niezwykle ciekawych rezultatach badań kultury górali żywieckich ich zwyczajów a często i praktyk magicznych pisze portal juszczyna.pl:

„Nie byde mówił jak się tyn chłop nazywoł, bo tak po prowdzie, to dalis sie go lynkom. Był un straśnie na nos zawźynty, a chocioz nicego mu nie brakowało, to robił ludziom na paskude! Tu komusik krowy zaurocył, zaś kaśik świnie nie mogli zabić, bo tez un tak pocarowoł. Un był czarownik,a mój dziadek też. Ale nie robił ludziom na krzywde… A tyn zaś, sonsiad, un robił zaś te czarnom magie. Jednego razu pamiyntom, ze nimoglimy zrobij mleka na hali! I dziadek wiedzioł ze to łun zacarowoł. Jakośik łodwrócił tyn car, nie pamiyntom jako. Kozoł nom piyknie wymyć wsyćkie gorki, gielety i puciery i dopiero się nom mleko zakeglowało. Tak potrafił robić na złe tyn baca. Ni i wiycie, jednego razu przyseł na niego cas… To un chyba za te krzywdy ludzkie, az trzy dni konał! Jeze dopiero jego baba przysła ku nom- do nasej chałpy i powiedziała, że on nas tam wszystkich woła. No to my pośli, do umirającego trzeba.I on do naszej rodziny, do wszystkich mówi tak: „Ja wam całe życie krzywde robił. Wybaczcie mi to wszystko… (Imformator rozpłakał się) Wybaczcie, bo inaczej nie umrę…” I mój tata i dziadek wybaczyli. I co? Do godziny chłop umar! Do godziny! To jak mój to dziadek widział, to sam przysiągł, że ze sobą do grobu czary weźmie, bo z tego nie ma nic dobrego. Mój tata go pytali, coby chociaż małe czary jakie mu powiedzieli- co na pogode abo na mlyko.. .Ale nic nie powiedział i umar. Od tego czasu nikt u nas na holi nie czarowoł, a już jo to w ogóle mało o tym wiedzioł.”

Zapraszamy do przeczytania materiału Anny Tomiak w portalu juszczyna.pl: http://juszczyna.pl/wierzenia-praktyki-bacowskie-regionu-zywieckiego/

Bear