Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Międzynarodowa Konferencja 9 sił karpackiej przyrody w Zawoi

Zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Pasterską w Zawoi, która odbędzie się 28 i 29 maja 2014 roku. Jako symbol konferencji przyjęto starożytny symbol więzi człowieka z naturą – dziewięćsił. Podczas sesji referatowych poruszone zostanie szerokie spektrum tematów począwszy od nauk przyrodniczych – na naukach społecznych skończywszy.

 

Konferencje będzie skupiać się na temacie zachowania unikalnej przyrody Karpat przy jednoczesnym zrównoważonym rozwoju tego terenu. Dziewięć bloków tematycznych ilustrujących potencjał Karpat nawiązuje do symboliki dziewięćsiłu – a są to panele dotyczące: przyrody, geografii, gospodarki, turystyki, etnografii, pasterstwa, historii, kultury i ludzi Karpat. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji, który można pobrać w formacie pdf.

Zapisy na konferencję:

Zapisy zakończone.

Bear