Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Międzynarodowy dzień gór 2015

Góry to jedne z najważniejszych ekosystemów na świecie. Są domem dla 25% gatunków zwierząt. Mieszka w nich ponad 1,2 miliarda ludzi. Niestety są to społeczności dotknięte ubóstwem i zagrożeniami wynikającymi z braku bezpieczeństwa żywnościowego. Choć góry dostarczają 70% wody pitnej na Ziemi dzięki lodowcom i pokrywie śnieżnej to niestety w ostatnich latach poddawane są drastycznym zaburzeniom cyklu hydrologicznego co jeszcze bardziej naraża mieszkające w nich społeczności – szczególnie na skutki gwałtownych ruchów masowych. Czy już wiesz dlaczego góry są ważne także dla Ciebie? Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego…

 

Bear