Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Biblioteka: Mountains: Environmental Issues, Global Perspectives

Zapieramountains-environmental-issues-global-perspjące dech w piersiach region górskie mają miliony lat historii, sięgającej do czasów najwcześniejszych platform kontynentalnych. Niniejsza książka ukazuje unikalną charakterystykę górskich warunków geologicznych, ekologicznych i biologicznych. Często tworzonych właśnie przez rozległe łańcuchy górskie, które np. kreują własne systemy pogodowe. Magazynują także jedną trzecią słodkiej wody na świecie – w formie śniegu i lodu. Pomimo swej wielkości obszary górskie są przekształcane przez rosnące lokalne społeczności jak również wpływy bardzo odległych miejsc jak na przykład zanieczyszczenie środowiska, a także zmianę klimatu.

 

W książce przedstawiono trzy szczegółowe studia przypadków. Pierwsze ukazuje wpływ zmiany klimatu w Afryce Wschodniej mający negatywne skutki dla lokalnej społeczności, która opiera system nawadniania pól na potokach górskich. Drugie ukazuje delikatną ekologię Gór na Wyspie Południowej w Nowozelandzkich Alpach Południowych oraz sposoby, na jakie rozwój regionu zagraża endemicznym roślinom i zwierzętom. Trzecie studium dyskutuje wpływ gospodarki górskie w Górach Białych w New Hampshire, gdzie wysiłki w celu zrównoważonego zarządzania krajobrazem spowodowały zmniejszenie wpływu milionów turystów odwiedzających corocznie ten łańcuch.

 

Książka ma 155 stron I ukazała się 1 lipca 2016 nakładem wydawnictwa Ruthledge.

Bear