Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Najpiękniejsze hale tatrzańskie

Zapraszamy na spacer po najpiękniejszych halach tatrzańskich, na których do dziś odbywa się kulturowy wypas owiec.

Bear