Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Pasterska Jesień – Kamesznica

Pasterska Jesień w Kamesznicy to impreza odwołująca się do pasterskich tradycji, która towarzyszy jesiennemu redykowi. Zwyczajowo Pasterska Jesień rozpoczyna się od Mszy Świętej na ołtarzu polowym, której zwieńczeniem jest poświęcenie stada owiec. Po uroczystej ceremonii nadchodzi czas na część artystyczno-kulturalną wydarzenia.  W trakcie imprezy można wysłuchać folkowych kapel i zespołów a także obejrzeć pokaz gry na pasterskich instrumentach. Bogaty program artystyczny urozmaicony jest innymi atrakcjami, między innymi degustacjami lokalnej kuchni, warsztatami rękodzieła a także pokazami pasterskich obrzędów. Całości towarzyszy kiermasz ludowy skupiający bogactwo i różnorodność lokalnych wyrobów.

Impreza w przystępny i ciekawy sposób zapoznaje z pasterskimi tradycjami oraz zbliża do kultury i zwyczajów regionu.

Bear