Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Święto Bacowskie na Tarasówce – Małe Ciche

Corocznie w miejscowości Małe Ciche na polanie Tarasówka już od ponad 33 lat obchodzone jest Święto Bacowskie. Uroczystość przypada na początek Maja, organizowana jest na Tarasówce, przy kaplicy Św. Bartłomieja. Podczas „Tarasówki” przeprowadzana jest Msza Święta, po której zakończeniu duchowni święcą baców, stada owiec, a także okoliczne pola uprawne i hale. Następnie odbywają się śpiewy góralskie połączone z tradycyjnymi tańcami i zabawami. Imprezie towarzyszą degustacje regionalnych bacowskich wyrobów: żyntycy i serów owczych.

Bear