Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Tag Archives: pasterstwo

Biblioteka: Mountain Area Research and Management: Integrated Approaches

procd okładka

Przez stulecia użytkowanie rolnicze odcisnęło poważne piętno na krajobrazach wyżyn i gór, tworząc zarazem krajobrazy otwarte a jednocześnie o silnie zaznaczonym zróżnicowaniu struktury. Jednocześnie taki rodzaj użytkowania przyczynił się do zachowania bioróżnorodności i utrzymania w dobrej kondycji krajobrazu rolniczego. Niestety silnie zaznaczające się ostatnich czasach procesy koncentracji, zmniejszania intensywności użytkowania lub nawet opuszczania gruntów mają […]

Post Tagged with, ,
Read More
Bear